Historie & současnost

Historie

Ústecký dětský sbor 1966 – 2011

Z historie sboru

ÚDS založil v roce 1966 sbormistr dětského pěveckého sboru čs. rozhlasu (1960-1966) Vlastimil Kobrle.  Ke spoluprácí přizval Josefa  Říhu, tehdejšího sbormistra školního sboru ZŠ při PF, který se sborem pracoval do r. 1972.  Od  podzimu roku 1966 v ÚDS začala působit také Anna Kobrlová-Brůnová. V průběhu dalších let se vystřídalo několik spolupracovníků sbormistrů a od roku 1998 se datuje počátek činnosti sbormistrů Petra Zemana a Martiny Zemanové-Gaertnerové.

Místa pravidelných zkoušek byla za celá dlouhá léta jen dvě – Dům kultury v Ústí nad Labem a od roku 1990 Univerzita J. E. Purkyně. ÚDS zpíval za dobu své existence na stovkách samostatných koncertů a na mnoha festivalech a soutěžích dosáhl významných úspěchů. Jako „výraz uznání mimořádného přínosu interpretační sbormistrovské činnosti“ byla sbormistru Vl. Kobrlovi a později  i  A. Kobrlové  udělena Cena Františka Lýska. V r. 2008 byl sbormistr jmenován čestným občanem Ústí nad Labem. Sbor doprovázeli klavíristé Vladimír Kuželka a Václav Krahulík, který s ním úspěšně spolupracuje dodnes.

Zájezdové aktivity ÚDS začaly již na podzim 1966 cestou do Halle, ale slibně se rozvíjející kontakty do západní Evropy byly po roce 1969 omezeny. Do listopadu 1989 se tak sboru podařilo vycestovat jen dvakrát do SRN a teprve od roku 1991 jsou zahraniční zájezdy častější. Sbor absolvoval bezmála 100 koncertních zájezdů nejen po České republice, ale i do Německa, Holandska, Rakouska, Bulharska, Maďarska, Polska, Řecka, Finska, Itálie, USA, Velké Británie, Dánska, Chorvatska, Španělska a Francie. Sborová soustředění, nezbytná pro nastudování náročného repertoáru, se konala v různých místech, např. v Mařenicích, Vlastějovicích, Doksech, Rychnově nad Kněžnou, Sloupu v Čechách, Starých Splavech, Chřibské a Janských Lázních.

Sbor natáčel mnohokrát v domácích rozhlasových i televizních studiích (Ústí n/L., Praha), v zahraničí v Hilversum, Stuttgartu, Varně, Vídni, Atlantě či v Albeně. Vydal gramofonové desky, řadu kompaktních disků a účinkoval také v inscenacích Severočeského divadla opery a baletu v Ústí n/L. (Carmen, Tosca, Jakobín, Bohéma, České jesličky, Příhody lišky Bystroušky a v dětské opeře Pohádky z lesa. Nezanedbatelná jsou také společná vystoupení se Severočeskou filharmonií (cyklus J. Sternwalda Rok na vsi, společné vánoční koncerty apod.).

Vedle hlavního sboru a přípravných Cvrčků koncertuje od roku 1975 také Komorní sbor ÚDS (Luscinia), který je složen převážně z bývalých členek sboru a dívek, které již odrostly dětskému zpěvu. I Luscinia má za sebou řadu úspěšných vystoupení a koncertních zájezdů (např. Izrael, Malta, Německo a Kréta).

Od roku 2003 se datuje úzká spolupráce s významným českým skladatelem Milošem Bokem. Ústecký dětský sbor prováděl na mnoha vystoupeních doma i v zahraničí jeho mše (Missa brevis Es dur, Missa brevis Fis dur „Křinická“) i jiné chrámové skladby (např. Symfonické koledy, Hymnus k Duchu svatému, Psalm 131). V České televizi natočil ÚDS sborové party Bokovy hudby ke známé pohádce Anděl Páně.

 

Současnost

Od 16. dubna 2011 vedou Ústecký dětský sbor manželé Martina a Petr Zemanovi. V současnosti má Ústecký dětský sbor 70 členů a každoročně probíhá v měsíci květnu a červnu nábor nových dětí na základních školách v Ústí nad Labem.

Vybíráme zde v heslech nejdůležitější události z činnosti sboru v období 2006 – 2012

 • Idaho International Choral Festival – Pocatello/Idaho (USA) 6. – 9.7.2006
 • International Choral Festival – Missoula/Montana (USA) 12. – 16.7.2006
 • nahrávka skladby Miloše Boka Hymnus k Duchu svatému na jeho autorské CD – 2006
 • natáčení v Čs. televizi na Kavčích horách sborové party hudby M. Boka k pohádkám Anděl páně, Tři životy a Jak dívka šlápla na chléb – 2006 a 2007
 • ve Svatém Vítu v Praze provedení skladeb M. Boka – 2007
 • XV. Mezinárodní festival sborového zpěvu v Ústí n/L. – 12.4.2008
 • slavností zahájení koncertního cyklu Hudební léto v Muzeu českého granátu v Třebenicích – 24.5.2008
 • benefiční koncert Ligy proti rakovině Praha a ARCUSu Ústí n./L., o.s. s názvem „Jednou jsi dole, jednou nahoře“ pod záštitou primátora města Ústí n./L. – 17.10.2008
 • nahrávka CD Miloše Boka „Chrámové skladby“
 • Hymnus k Duchu svatému a Missa brevis Fis dur – 2008
 • koncertní zájezd ÚDS do Budapešti (Maďarská republika) 22. – 26.10.2009
 • nahrávka CD Miloše Boka „Chrámové skladby II.“
 • Missa brevis Es dur a večerní mariánská píseň – 2009
 • Jirkovský Písňovar 2010 – 4. ročník soutěžního festivalu sborové populární hudby v Jirkově – 1. – 3.10.2010 – zlaté pásmo
 • nahrávka CD Miloše Boka „Chrámové skladby III.“ – Psalm 131 a Mariánská večerní píseň
 • koncertní vystoupení s provedením skladeb M. boka v kostelích – Černěves, Roudnice n./L., Most, Jílové, Hejnice, Ústí n./L., Střekov, Sedlec u K. Varů, Kamenická stráň a Litoměřice
 • pravidelné Vánoční koncerty Ústeckého dětského sboru v Městském divadle v Ústí nad Labem
 • pravidelné Jarní koncerty Ústeckého dětského sboru
 • 13.6. 2011 – Svatořečení P. Aloise Andrického – Drážďany, katedrála Hofkirche – ve 13:30 – Světová premiéra „Magnificat pro dětský sbor, varhany a dechové nástroje s tympány“ skladatele Miloše Boka za řízení autora
 • 18.9.2011 – Natáčení CD – Kostel Nanebevzetí panny Marie v Mostě – 18. 9. 2011 od 16:00 do 20:00 – Miloš Bok: Magnificat (verze pro dětský sbor a symfonický orchestr) a Jaroslav Novák: Ariana (rock. suita v aranžmá M. Boka pro zpěv sólo, dětský sbor a symfonický orchestr). Nácvik sborových partů s hlavním sborem – provedeno za řízení autora (ÚDS + Českolipský dětský sbor + Čeští symfoničtí sólisté)
 • 12. června 2012 – Jubilejní koncert Heleny Vondráčkové v divadle Hybernia, host Ústecký dětský sbor UJEP

– I. Benefiční koncert „Zpíváme pro tebe“ 1. 3. 2013 v 18:00 v Severočeském divadle opery a baletu v Ústí nad Labem – klavír: Václav Krahulík, zpěv: Věra Martinová, David Deyl, Daniela Šinkorová, ÚDS UJEP, vystoupení J.A.Náhlovského a J.Mladého, průvodní slovo Jan Šťastný